Vantaan Sanomat julkaisi 11.1. mielipidekirjoitukseni koskien sähkömarkkinoiden tilannetta. Kirjoitus seuraavassa kappaleessa, ja lopussa muita asiaan liittyviä kommentteja.

”Riittävä sähkön tarjonta takaa kuluttajille edullisen hinnan

Yhteiskunnalliset haasteet ovat usein monimutkaisia. Niiden järkevä ratkaiseminen vaatii ongelmien juurisyihin pureutumista. Pinnallisiin oireisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat parhaimmillaan “laastareita” akuuttiin hätään, ja väärin valitut linjat pahentavat juurisyitä entisestään.

Ajankohtainen esimerkki on sähkö. Sähkön hinta on noussut, kun Venäjän energiatuotteet ovat pois pelistä ja huokeaa sähköä on markkinoilla aiempaa vähemmän.

Sähkön epänormaali hintataso aiheuttaa osalle ihmisistä niin isoja ongelmia, että väliaikaisia laastaritoimenpiteitä tarvitaan. Niitä on tulossa sähkönkäyttäjille kohdistettujen tukien muodossa. Energiayhtiöiden voittoihin puuttuva vero on myös väliaikainen “korjaus”. Juurisyitä ne eivät ratkaise, eivätkä yritäkään.

Markkinatalous on osoittautunut parhaaksi tavaksi tuottaa hyödykkeitä parhaaseen hintaan. Suhtaudun skeptisesti ääniin, jotka nyt vaativat merkittäviä muutoksia sähkömarkkinoiden malliin, kuten Tuukka Saimen mielipidekirjoituksessaan Vantaan Sanomissa 31.12.

Sähkön vahvuuksia on, että sitä kerätään samaan markkinaan laajalta alueelta, tasapainottamaan erilaisten tuotanto- ja kysyntätilanteiden vaihtelua.

Markkinoita pitää hienosäätää. Energiajärjestelmää olisi ajoissa pitänyt ohjata suurempaan energiaomavaraisuuteen, ja nopeampaan siirtymään pois fossiilisista polttoaineista.

Markkinatalouden kauneutta on, että sähkön hinta sisältää nykyisen tilanteen ratkaisun kannalta juuri oleelliset signaalit: säästäkää kulutuksessa, investoikaa tuotantoon ja kehittäkää varastointia.

Puhdasta sähkön tuotantoa tarvitaan valtavasti lisää fossiilittoman teollisuuden tarpeisiin. Seuraavia vuosikymmeniä pitää miettiä myös lämmöntuotannossa. Kun puu ja jäte tarvitaan asteittain korkeamman jalostusarvon käyttöön, ydinreaktio on resurssitehokas mahdollisuus seudun lämmön tarpeisiin.

Kiitos kaikille sähkön säästäjille, alentunut kulutus on alentanut hintaa ja saattanut säästää meitä sähkökatkoilta!”

Sähkö toimii, markkinatalous toimii…

Syksyn mittaan on ollut hämmentäviäkin avauksia siitä, miten parikymmentä vuotta hyvin toimineet sähkömarkkinat pitäisi yhtäkkiä purkaa. Kun ongelma on ollut energian alentunut tarjonta (eli liian vähän sähköä), markkinoiden toiminnan muuttaminen ei sitä muuta. Kohonnut hinta ja suurentunut hintavaihtelu kyllä omalla näkymättömällä kädellään säätää kysyntää ja tarjontaa, niin pitkällä aikavälillä kuin välittömälläkin. Markkinatalous takaa edullisen sähkön… tai jos ei varsinaisesti takaa, niin suunnitelmatalouteen uskon vielä vähemmän.

Tein kirjoituksen ennen Inkoon terästehdashankkeen julkistusta. Lopussa oleva kohta teollisuuden sähköntarpeesta on osuva. Se että tällaista hanketta Suomeen edes harkitaan, osoittaa uskoa Suomen energiantuotannon potentiaaliin. Ja toisaalta se kertoo meille, että sähköntuotantoa täytyy myös toteuttaa, jotta sitä hyödyntävää teollisuutta on mahdollisuus meille saada.

Energiakeskustelun virtaukset tulevat ja menevät. Juuri tätä kirjoittaessa tuntuu siltä, että markkinoiden haukkuminen suli sitä mukaa kun sähkön hinta ei olekaan yltänyt pahimpiin pelkoihin saakka. Tähän liittyviä viime päivien uutisia on ainakin se, että tuulivoimatuotannon kapasiteetti kasvoi viime vuonna peräti 75 %, ja sähkön kulutus joulukuussa oli 10 % alempi kuin edellisenä vuonna. Kirjoituksessani annetut kiitokset ovat siis paikallaan!

Lue muita kirjoituksiani energiasta ja taloudesta. Joulukuisen puheeni aiheesta voit katsoa tästä artikkelista.

Lähteet

Elli Harju 2023. Inkoon terästehdas söisi 7 prosentin verran koko Suomen sähkönkulutuksesta – miten sähkö voi riittää? Iltalehti 3.1.2023 https://www.iltalehti.fi/talous/a/9c121e8d-020d-472e-bc7b-9ae7c788f14a

Fingrid 2023. Sähkönsäästössä onnistuttiin myös joulukuussa. Julkaistu 2.1.2023. https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2023/sahkonsaastossa-onnistuttiin-myos-joulukuussa/

Rosa Lehtokari, Laura Kangas 2023. Norjalaisyhtiö suunnittelee Suomeen miljardien eurojen terästehdasta – jopa yli 1 000 uutta työpaikkaa. HS 3.1.2023 https://yle.fi/a/74-20011235

Tuulivoimayhdistys 2023. Tuulivoimavuosi 2022: Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 % ja toi Suomeen yli 2,9 miljardin investoinnit. Julkaistu 10.1.2023 https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tuulivoimakapasiteetti-kasvoi-75-ja-toi-suomeen-yli-29-miljardin-investoinnit

Mikko Viilo 2023. Riittävä sähkön tarjonta takaa kuluttajille edullisen hinnan. Vantaan Sanomat 11.1. https://nakoislehti.media.fi/vantaansanomat/59f2c45e-8360-41cb-b51d-714fd5d1e58b/10?lang=fi