Vantaa suunnittelee itä-länsisuuntaista pikaraitiotielinjaa lentoaseman ja Mellunmäen välille osana seudullista kasvua ja joukkoliikennejärjestelmää. Jos aihe tulee lukijalle uutena, suosittelen yleisperehdytyksenä Vantaan ratikan nettisivuja, sieltä erityisesti hankesuunnitelmaa, ja artikkeliani ”Pääkaupunkiseudun pikaraitiotiet ja Vantaan ratikka”.

Hankkeessa on käynnissä ns. jatkosuunnitteluvaiheen viimeiset päivät, ja päätös varsinaiseen rakentamishankkeeseen ryhtymisestä tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ensi viikolla.

Vantaan ratikkahankkeen olemassaolo tuli sen pitkästä historiasta huolimatta minulle uutena asiana 2020-21, kun pyrin kuntapolitiikkaan. Näin hankkeen silloin myönteisessä valossa ja valtuustoon päästyäni olen ylläpitänyt samaa sävyä puheissani ja kirjoituksissani. Muutama viikko sitten olin kaupunkitilalautakunnan puitteissa kertaalleen jo hyväksymässä ratikan hankesuunnitelmaa. Tuleva valtuustopäätös on kuitenkin vielä isompi päätös, koko valtuustokauden suurimpia yksittäisiä asioita.

Tätä lukeville siis tuskin on suuri yllätys että kannatan ratikkaa. Tässä kirjoituksessa yritän tiiviisti perustella miksi.

Vantaa kasvaa

Iso kuva ja perussyy Vantaan ratikan rakentamiselle on väestökasvun paine ja väestönkasvuun varautuminen.

Kaupunkien kasvu on monimutkainen ilmiö. Lyhyesti totean, että ihmiset haluavat kaupunkeihin, poliittisessa päätöksenteossa kaupunkien kasvattamisesta sovitaan valtion ja kaupunkien välillä, ja tätä ajavat tietynlaiset kaupungistumisen tuottamat taloudelliset kasautumisedut. Nämä tekijät ylläpitävät kehää jossa kaupungit ovat pitkään kasvaneet ja hyvin todennäköisesti kasvavat jatkossakin.

Jos Vantaa jatkaa sitä väestönkasvua mitä tällä hetkellä odotamme ja rakennamme, meille tulee lähivuosikymmeninä kymmeniä tuhansia uusia asukkaita. Pienen kaupungin verran joka vuosi. Mihin nämä asukkaat sijoitetaan? Miten he liikkuvat? Vantaan yleiskaava ja sen osana poikittainen pikaraitiotie ja sen ympärille suunniteltu rakentaminen on vastaus tähän haasteeseen.

Emme arkipäivässämme hahmota väestönkasvun suuruutta, olemusta ja vaikutuksia. Kipuilemme sen vaikutuksista. Kun katsomme pikaraitiotiehanketta tämän päivän perspektiivistä, saatamme epäillä sen tarvetta. Päättäjien ja kaupunkisuunnittelijoiden täytyy kuitenkin katsoa ja varautua vuosikymmenten päähän. Kyseistä poikittaista kasvukäytävää ja ratikkareittiä palvelee nyt bussilinja 570. Siinä on käytössä muun liikenteen joukossa kulkeva 1-nivelinen sähköbussi, suurin mitä meillä on. Sitten kun tarvitaan kapasiteetissa seuraava askel ylöspäin, suunnittelussa valittu työkalu on pikaraitiotie. Mielestäni logiikka on kestävä ja suunnitelma on kehittynyt johdonmukaisesti.

Ratikka kehittää Vantaata

Pelkän väestön sijoittamisen ja liikkumisen lisäksi hankkeella on paljon muita laadullisia ja kaupunkikehityksellisiä näkökulmia. Hankesuunnitelman mukaan Vantaan ratikan tavoitteet ovat:

  • Vantaan vetovoima ja kaupunkiympäristön kehittäminen
  • Liikkumisen helppous ja saavutettavuus
  • Alueellinen hyvinvointi ja työllisyys
  • Ympäristöystävällisyys ja hiilineutraali kaupunki

Kutakin näistä tavoitteista käsitellään pitkästi hankesuunnitelmassa, jota kehotan lukemaan. Yleisellä tasolla totean, että pidän tavoitteita arvokkaina ja oikeina, ja pidän riittävän uskottavana ja ratikka ja kaikki sen ympärilleen mahdollistama kehitys voi toteuttaa näitä tavoitteita tehokkaasti ja taloudellisesti.

Hankesuunnitelma käsittelee suhteellisen vähän yksittäisen ihmisen (matkustajan) näkökulmaa, joten muutama subjektiivinen sana siitä: Oikein tehtynä, pikaraitiovaunu on selvästi nopeampi kuin mikään mikä tavallisella katuverkolla voi liikkua. Se pysähtyy vain pysäkeillä. Kyyti on mukavaa ja esteetöntä. Niin matkustamiseen kuin ratikan luomaan ympäristöön voi tutustua Tampereella, jossa ratikka onkin noussut huippusuosituksi.

Astun Tampereen ratikassa laiturin ja ratikan raon päälle ja kenkäni kantaa hyvin raon yli.

“Tänk på avståndet mellan tåget och platformen”, kertovat kuulutukset kehäradallamme. Tampereen ratikassa voi ainakin minun kengänkoollani huoletta astua laiturin ja ratikan rakoon. Tämä on esteettömyydessä yksi yksityiskohta.

 

Jos ratikkahanke menee eteenpäin hankesuunnitelman ja siihen liittyvän kaavarungon viitoittamalla tiellä, ei silti ole lainkaan yhdentekevää miten kehitys toteutuu. Yksityiskohtia pitää hioa rakennus- ja maanmyyntikohde kerrallaan, yrityksen sijoittumispäätös kerrallaan, vuosibudjetti kerrallaan varmistaen palvelujen riittävä rahoitus, ja niin edelleen. Tämä pitää tehdä niin ratikkahankkeen vaikutusalueella kuin sen ulkopuolella, tasapuolisesti. Haasteet päättäjille ja kaupungin työntekijöille jatkuvat, tuli ratikkaa tai ei.

Vantaa ansaitsee rohkeaa kehitystä

Ratikkahankkeesta on tehty monenlaisia vaikutusanalyysejä, niin taloudellisesti kuin muutenkin. Näkemykseni kuitenkin on, niin kuntapäättäjänä kuin projektiammattilaisena, että näin isoissa ja pitkävaikutteisissa hankkeissa tämänhetkiset arviot ovat parhaimmillaankin vain arvioita. Hankkeen hyvyys tulee tai jää tulematta vuosikymmenten kuluessa. Silloinkaan ei ole vaihtoehtoista nykytilaa johon onnistumisen astetta voisi luotettavasti peilata.

Hankkeeseen suhtautumisessa on väistämättä kyse myös uskon asiasta. Visiosta ja uskalluksesta. Monenlaiset tunteet, myös pelko, on mielestäni täysin hyväksyttäviä.

Pohjoismaiden ykkös- ja kakkoskaupungit ovat pääsääntöisesti samanlaisessa kehitysaallossa kuin Vantaa nyt, ja syystä tai toisesta ne ovat päätyneet tai päätymässä käyttämään pikaraitioteitä kaupunkikehityksensä välineinä ja saavuttaneet hyviä tuloksia.

Muiden matkiminen ei sinänsä ole peruste millekään, ja itsellänikin on erinäisiä huolia ja kritiikkiä kaupungin kasvua kohtaan. Mutta mielestäni Vantaa ja vantaalaiset ansaitsevat rohkeaa kehittämistä ja parempaa kaupunkia, ja ratikka on pitkään ja johdonmukaisesti suunniteltu tulevaisuushanke johon kannattaa lähteä.

Lopuksi

Ratikka on erittäin moninainen hanke. Yhdestä näkökulmasta se on vain yhden joukkoliikennelinjan tason nosto, ihan tavallinen kehitystoimenpide ja luonnollinen osa kaupungin kasvua. Toisella tavalla katsottuna, se on Vantaan kehitystä massiivisesti vuosikymmeniksi suuntaava ohjuri. Hankesuunnitelmassa on käsitelty näitä näkökulmia ansiokkaasti.

Tässä artikkelissa yritin tiiviisti esittää miksi olen Vantaan ratikan puolesta. Jatkan erillisissä artikkeleissa lukuisten hankkeeseen esitettyjen vasta-argumenttien kautta sitä mistä hankkeessa mielestäni on kyse ja mistä ei.

Vasta-argumentteja, olkaa hyvä:
Vantaan ratikka – heikoimmat vasta-argumentit
Vantaan ratikka – parempia vasta-argumentteja

Muita tähänastisia ratikka-artikkeleitani:
Pääkaupunkiseudun pikaraitiotiet ja Vantaan ratikka
Länsi-Vantaan pikaraitiotiet
Ratikan onnistuminen ratkaistaan nyt suunnitteluvaiheessa

Lue blogistani muita artikkeleita!

Artikkelin kuvana on käytetty Vantaan ratikan nettisivuilta löytyvää havainnekuvaa Länsimäestä.