Valtuustoryhmämme teki keväällä aloitteen “Säästetään energiaa – säästetään rahaa ja tuetaan Venäjän hallinnon vastaista energiarintamaa”. Kaupungin vastaus aloitteeseen käsiteltiin valtuustossa maanantaina. Aloitteen tekijöiden puolesta käytin keskustelun ensimmäisen puheenvuoron allaolevan mukaisesti:

 

”Käsillä oleva energiakriisi ei ole tullut yllätyksenä. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, oli nopeasti selvää että ongelmia tulee. Kuukauden sisään ainakin kansainvälinen energiajärjestö IEA ja Sitra oli tehnyt energiatoimien tarpeellisuudesta omat julkaisunsa, joihin aloitteessa viitataan, ja tämä aloite oli kirjoitettu: “Säästetään energiaa – säästetään rahaa ja tuetaan Venäjän hallinnon vastaista energiarintamaa”.

Aloite ei kuitenkaan saanut hyvää alkua. Sen allekirjoitti Vihreiden lisäksi vain 9 valtuutettua. Kun vastaus ensimmäisen kerran kesäkuussa tuli kaupunginhallituksen käsittelyyn, vastaus oli luettelo tähänastisista käytännöistä ja toteamus että talveen mennessä ei ole tehtävissä mitään uutta. Kaupunginhallitus kuitenkin palautti vastauksen valmisteluun.

Ja toimenpiteet on auttaneet. Muutama päivä sitten Vantaan Energia Sähköverkot julkaisi että sähkön käyttö Vantaalla on ollut lokakuussa 4 ja marraskuussa 5 prosenttia pienempää kuin edellisenä vuonna. Valtakunnallisesti prosentit on suurempia. Ne kuulostaa pieniltä säästöiltä, mutta jokainen prosentti on tärkeä, koska se alentaa sähkön hintaa ja alentaa sähköpulan ja sitä kautta sähkökatkojen riskiä.

Monessa mielessä aloitteen toiveet on toteutuneet, kiitos kansalaisille ja yrityksille ja kaupungille siitä.

Mutta absoluuttisesti tilanne on silti heikko. Venäjän toiminnasta lähtenyt energiakriisi on päällä ja aiheuttaa Suomessakin isoja ongelmia erityisesti pienituloisille. Tällä hetkellä tukitoimiksi on päätetty sähkön arvonlisäveron alentaminen, sähkövähennys verotukseen ja Kelan sähkötuki. Ja viimeksi tänään on kokoustettu hallituksen kesken uusista tukimuodoista.

Vihreät toivoo tilanteeseen harkittuja ratkaisuja joissa tuki kohdistuu tehokkaasti niihin jotka tilanteesta kärsii eniten.

Lopuksi muistutamme että aloitteessa mainittujen lähiaikojen toimenpiteiden lisäksi pitää katsoa nykytilanteen yli, valtuustokausienkin yli. Riittävä energian tuotanto Suomessa, ja viisas energian käyttö, on ensiarvoisen tärkeitä jotta järkevän hintaista energiaa riittää niin kansalaisille kuin elinkeinoillekin.”

Keskustelu valtuustossa lähti tämän jälkeen lähinnä erilaisiin vaatimuksiin nykymuotoisista sähkömarkkinoista irroittautumiseksi. Markkinoiden toiminnasta ja epäkohdista on toki hyvä keskustella. Markkinoilla on häiriötila, mutta itse en näe että markkinat sinänsä, eli että energiatuotteiden ml. sähkön hinnan annetaan määrätyä vapaahkosti kysynnän ja tarjonnan mukaan, olisi yhtäkkiä toimimaton tapa virittää energiajärjestelmä. Niinkuin markkinataloudessa tapahtuu, sähkön hinta antaa lyhyen ja pitkän tähtäimen kannalta merkitykselliset signaalit: käyttäkää vähemmän erityisesti tähän ja tähän aikaan, tuottakaa enemmän tämmöistä ja tämmöistä, jne. Sähkön hinnan suuri vaihtelu sisältää tärkeän signaalin energian varastoijille kehittää ja tuottaa uutta varastokapasiteettia.

Käsillä oleva tilanne toki sattuu kovaa ja epätasapuolisesti joihinkin sähkön käyttäjiin. Erityisiä tukia tarvitaan. Mikä olisi optimaalinen kokonaisuus tukia, siihen en osaa nyt sanoa, ja uusia avauksia tuntuu tulevan päivittäin. Siitä olen aika varma että tilanne olisi parempi, jos keskustelu tuista olisi aloitettu aiemmin ja se ei olisi niin vaalikamppailun värittämä. Muutama viikko sitten poliittista keskustelua hallitsivat erilaiset avaukset julkisen talouden leikkauksista sieltä ja täältä. Juuri tällä hetkellä se tuntuu unohtuneen, ja valtion piikin halutaan olevan auki kansalaisten sähkölaskujen maksamiseksi.

Energiakeskustelussa on ollut mielenkiintoinen vuoristorata Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen. Vaalien läheisyyden aikaansaama tempoilu ja huuto ei ole omiaan harkittujen ja pitkäjänteisten ratkaisujen hakemiseen.

Pohdin vielä markkinamyönteisyydessäni sitä, että jos energiamarkkinat ovat (olisivat) toimivat, miksi on suuria epäkohtia: Miksi fossilinen energiankäyttö on vähentynyt niin hitaasti? Miksi puuta poltetaan energiaksi niin paljon? Olisiko markkinoiden pitänyt ohjata suurempaan energiaomavaraisuuteen? Nämä kysymykset osoittavat sen, että markkinoita säätelemään tarvitaan hyvin viritettyjä rajauksia, maksuja ja muita kannusteita jotta kokonaisuus pystyy yhtäaikaa optimoimaan useita tärkeitä tekijöitä, esim. kustannuksia, saatavuutta eri tilanteissa, ja ympäristövaikutuksia. Pohdinta jatkuu, työ jatkuu.

Lue myös muita energia-aiheisia kirjoituksiani.