Teollisuus Uudellamaalla

Teollisuus on Uudellamaalla tärkeä elinkeino. Teollisuus luo Uudellamaalla miljardien eurojen arvonlisäyksen (tuotosten miinus tuotantopanosten arvo). Se työllistää suoraan noin 160 000 ihmistä, ja palvelujen kautta paljon lisää. Merkittävimpiä aloja ovat mm. rakentaminen, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, energia ja vesihuolto, kemianteollisuus, koneet ja laitteet, sekä elintarviketeollisuus.

Uudenmaan teollisuus on myös koko Suomen mittakaavassa tärkeä taloudellinen moottori. Useilla teollisuudenaloilla Uudenmaan osuus on koko Suomen panoksesta vajaa puolet, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa yli 60 %. Teollisuus on Uudellamaalla tuottavampaa kuin Suomessa keskimäärin. Se johtuu toimialarakenteesta, jossa painottuvat korkean tuottavuuden toimialat.

Ei olekaan yllättävää, että bruttokansantuote henkeä kohti on Uudellamaalla selvästi suurin: 57 tuhatta euroa, kun seuraavaksi korkein maakunta 41 tuhatta euroa. Korkean teknologian vaikutus näkyy tuotekehitysmenoissa, jotka ovat luonnollisesti täysin ylivoimaiset. Yleisesti tavoiteltuun 4 prosenttiin bkt:stä ei silti päästä, ja ainakin Pohjois-Pohjanmaalla tuotekehityksen osuus on suurempi.

Vantaalle sisään, Vantaalta pois

Esimerkinomaisesti, Uudenmaan korkea koulutustaso ja teollisuuden jalostusarvo voi konkretisoitua vaikkapa vieraalla planeetalla. Uusimmassa Mars-luotaimessa (Perseverance) on Ilmatieteen laitoksen suunnittelema instrumentti, sisältäen mm. Vaisalan paine- ja kosteusanturin. Vantaalta Marsiin.

Tunnen parhaiten nimenomaan Vantaan teollisuusyrityksiä, joten pari muutakin paikallista esimerkkiä alan ilmiöistä.

Keväällä Valmet ja Eaton ilmoittivat uusien toimitilojen rakentamisesta Vantaalle. Näissä tapauksissa kyse oli siitä, että toimijat siirtyivät muualta Uudeltamaalta, eli muutosta Uudenmaan tai Suomen teollisuuteen kokonaisuutena ei lähtökohtaisesti syntynyt.

Okmetic ilmoitti uuden suuren piikiekkotehtaan rakentamisesta Vantaalle. Tämä edustaa teollisuuden laajentumista Suomessa, ja luulen, ettei tehdas olisi voinut syntyä muualle kuin pääkaupunkiseudulle.

Tämä ei tarkoita että kaikki olisi hienosti, vaan asialla on myös kääntöpuolensa. Osa Vantaan ja pääkaupunkiseudun erikoistumisesta korkeaan teknologiaan johtuu myös siitä, että tilaa perinteisemmille matalamman jalostusarvon teollisuuslaitoksille ei tahdo löytyä. Hyvä esimerkki on Fazer, joka päätti lakkauttaa makeistehtaansa Vantaalla ja avata uuden Lahdessa. Lahden kaupungin Fazerille varaama 34 hehtaaria on moninkertaisesti nykyisen Vantaan Fazerilan pinta-ala, ja alue, jota on todella vaikea sovittaa Vantaalle ylipäänsä, saatika minkään olemassaolevan teollisuuskeskittymän yhteyteen.

Maailma menee eteenpäin, ja teollisuus liikkuu maailmalla oman logiikkansa mukaisesti. Vantaalla se on tänä vuonna näyttäytynyt niin että makeisia lähtee ja piikiekkoja tulee. Muutos jatkuu varmasti. Päättäjien kannalta tärkeää on, että pysymme esimerkiksi koulutuksen, kaupunkien viihtyisyyden, hintatasojen järkevyyden ja yritysystävällisyyden kannalta haasteen tasalla.

Lähteet

Tekstissä esiintyvät tilastotiedot ovat pääosin vuosien 2019-20 tietoja.

Kuva: NASA/JPL-Caltech, lähde https://mars.nasa.gov/resources/26617/perseverance-looks-back-at-wheel-tracks/

Eaton 2022. Eaton rakentaa Vantaalle huippuluokan tuotantolaitoksen UPS-laitteiden ja energian varastointiratkaisujen valmistusta varten. https://www.eaton.com/fi/fi-fi/company/news-insights/news-releases/2022/eaton-rakentaa-vantaalle-huippuluokan-tuotantolaitoksen.html Julkaistu 12.4.2022. Viitattu 8.8.2022.

Helsingin seudun kauppakamari 2021. Uudenmaan teollisuusyritykset menestyksen moottorina. https://kauppakamarilehti.fi/teollisuus-menestyksen-moottorina/. Viitattu 8.8.2022.

Lahden kaupunki 2022. Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan nä­ky­väl­le pai­kal­le Pip­po-Ku­ja­laan. https://www.lahti.fi/uutiset/fazer-valitsi-lahden-uutta-makeistehdasta-suunnitellaan-nakyvalle-paikalle-pippo-kujalaan/. Julkaistu 23.5.2022. Viitattu 8.8.2022.

Okmetic 2022. Piikiekkovalmistaja Okmetic investoi lähes 400 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen Vantaalle – tuotantokapasiteetti ja liikevaihto yli kaksinkertaistuvat. https://www.okmetic.com/fi/tietoa-okmeticista/artikkelit/piikiekkovalmistaja-okmetic-investoi-lahes-400-miljoonaa-euroa-uuden-tehtaan-rakentamiseen-vantaalle-tuotantokapasiteetti-ja-liikevaihto-yli-kaksinkertaistuvat/. Julkaistu 10.5.2022. Viitattu 8.8.2022.

Uudenmaan liitto 2022. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot. https://uudenmaanliitto.fi/tietoa-uudestamaasta/tilastot/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/. Viitattu 8.8.2022.

Uudenmaan liitto 2022. Tilastoja alue- ja kuntataloudesta. https://uudenmaanliitto.fi/tietoa-uudestamaasta/tilastot/alue-ja-kuntatalous/. Viitattu 8.8.2022.

Vaisala 2021. NASA’s Perseverance rover commences cutting-edge scientific measurements on Mars with Finnish equipment. https://www.vaisala.com/en/press-releases/2021-04/nasas-perseverance-rover-commences-cutting-edge-scientific-measurements-mars-finnish-equipment. Julkaistu 15.4.2021. Viitattu 8.8.2022.

Valmet 2022. Valmet on sopinut Sponda Oy:n kanssa Vantaan Tikkurilaan suunniteltavan uuden toimistotalon vuokrauksesta. https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-on-sopinut-sponda-oyn-kanssa-vantaan-tikkurilaan-suunniteltavan-uuden-toimistotalon-vuokrauksesta/ Julkaistu 9.5.2022. Viitattu 8.8.2022.

Lue muita blogikirjoituksiani, esimerkiksi aiheesta ”Elinkeinot ja työ”. Tiesithän, että olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2023?