Teimme Eva Tawasolin kanssa valtuuston kokouksessa 10.10.2022 ylläolevan otsikon ja allaolevan tekstin mukaisen aloitteen:

”Poliittisessa osallistumisessa on laskeva trendi. Se näkyy muun muassa kuntavaalien äänestysprosenteissa. Maailman haasteet eivät kuitenkaan ole laskussa. Niiden ratkaiseminen vaatii sekä hyviä päättäjiä vaaleilla valittuihin elimiin että uusia osallistumisen keinoja kansalaisille.

Sitran syyskuussa julkaisema Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa -kyselytutkimus osoittaa, että kuitenkin jopa 700 000 kansalaisista haluaisi osallistua päätöksentekoon enemmän, mutta kokevat, että kynnys osallisuuteen on liian korkea. Lisäksi Sitran tutkimuksesta selvisi, että valtaosa päättäjistä eivät luota kansalaisten kykyyn osallistua vaikeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.
Nykyinen päätöksentekomalli onkin etäännyttänyt kansalaisia politiikasta ja siihen on löydettävä ratkaisu, sillä ihmisten välinen kontakti ja keskustelu on avain luottamuksen rakentamiseksi.

Esitämme, että Osallistuva Vantaa -työn puitteissa Vantaa fasilitoisi julkisia keskusteluja, joiden teemana olisi mm. kaupungin päätöksentekomalli, luottamushenkilötoiminta, päätösprosessit ja niihin vaikuttaminen, ja ennen kaikkea ihmiset. Minkälaisia henkilöitä toimintaan osallistuu, miksi, ja miten he sen kokevat?

Esitämme lisäksi, että Osallistuva Vantaa -työn menetelmiin otettaisiin mukaan puntaroivat keskustelut. Malliin periaatteisiin kuuluu satunnaisesti valittujen kansalaisten ja päättäjien tuonti yhteen, ilmiötä koskeviin faktoihin perehtyminen, fasilitoitu keskustelu sekä yhteisen kannan ja julkilausuman muodostaminen. Sitran raportti suosittelee tätä, ja kertoo että Euroopassa toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia edustuksellisen demokratian täydentäjänä.

Sitran raportti myös suosittelee lisäämään helppoja ja digitaalisia osallistumisvälineitä asukkaille. Edellämainitut toimet kytkettäisiin olemassaoleviin Osallistuvan Vantaan työkaluihin, ja henkilöstö pystyisi kehittämään uusiakin.”

Meitä innoittanut Sitran julkaisu sisältää monenlaisia tietoja ja näkökulmia demokraattiseen osallistumiseen. Olen tämän artikkelin kuvaan valinnut kyselytutkimuksesta muutamia nostoja. Jos tiivistetään, ihmisiä kyllä kiinnostaa politiikka, mutta he eivät tiedä miten voisivat itse vaikuttaa siihen. Päätöksenteon tavat tuntuvat vierailta, ja poliitikot vielä huonommilta. Eikä kukaan ole sitäpaitsi pyytänyt heitä osallistumaan.

Omalla kokemuksellani olen vastaajien enemmistön kanssa eri mieltä päättäjien tarkoitusperistä. Oma mielikuvani on, että luottamushenkilöt kyllä panostavat niihin asioihin mihin uskovat ja millä äänestäjät ovat heidän tehtäviinsä valinneet. Aktiivisuustaso voi vaihdella. Poliitikkojen puhetavoista taas olen vastaajien enemmistön kanssa samaa mieltä. Valtuuston kokous 10.10. oli hyvä esimerkki keskustelusta, jossa ei juuri ollut keskustelun elementtejä, vaan aika paljon teatraalista toisten puolueiden moittimista. Näin toimimalla ei rakenneta mitään, enkä myöskään ymmärrä miten joku ajattelee että näin antaisi hyvän kuvan itsestään tai ajatuksistaan tai puolueestaan.

Entä jos pystyisimme Vantaalla parantamaan tilannetta? Luottamus päätöksentekoprosesseihin ja päätöksentekijöihin voisi lisääntyä, jos paremmin yritettäisiin kertoa niistä. Puntaroivilla keskusteluilla viitataan mielenkiintoiseen menetelmään, josta löytyy hakusanalla hyvin aineistoa, esim. lähdeluettelon artikkeli. Itselläni ei ole tästä kokemusta, mutta kiinnostaisi kokeilla. Ihmisiä tälläkin hetkellä pyydetään Osallistuvan Vantaan kautta vastaamaan ja vaikuttamaan erilaisiin kyselyihin, mutta meneekö tieto niistä perille riittävän monelle? Ja voitaisiinko ennen kunta- ja aluevaaleja kaikkia vantaalaisia kollektiivisesti pyytää lähtemään ehdolle? Jotain uusia ideoita tarvittaisiin, jotta poliittinen osallistuminen Vantaalla nousisi, ja sitä tällä aloitteella yritetään potkia.

Aloitteen allekirjoitti noin kolmasosa valtuustosta, ja se palautuu vastattuna aikanaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Lähteitä ja lisälukemista

Heikki Hakala 2019. Puntaroiva keskustelu päästää kansalaisen ääneen. https://www.valtiolla.fi/puntaroiva-keskustelu-paastaa-kansalaisen-aaneen/ Julkaistu 11.12.2019, viitattu 18.10.2022.

Perttu Jämsén, Jaakko Kaartinen, Jussi Westinen, Tuomo Turja 2022. Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa. Sitran selvityksiä 220. https://www.sitra.fi/julkaisut/demokraattiset-osallistumismahdollisuudet-suomessa/

Lue muita blogejani. Lue esimerkiksi oma näkemykseni millaista on harrastaa politiikkaa.