Mikä on Lentorata?

Lentoradalla tarkoitetaan uutta junarataa Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle, jossa se liittyisi nykyiseen päärataan. Sen tarkoitus olisi kytkeä kaukoliikenne sujuvammin lentoasemalle sekä jakaa pääradan korkeaa kuormitusta pääkaupunkiseudulla eri reiteille. Rata kulkisi tunnelissa.

Hanke on suunnitteluvaiheessa eikä päätöstä rakentamisesta ole tehty. Lentorata kytkeytyi aiemmin tiiviisti Suomi-Rataan, uuteen rataan Tampereelle asti, mutta se hanke on keskeytetty ja Lentorataa jatketaan itsenäisesti.

Itseeni Lentorata liittyy seuraavasti: Vantaa oli aiemmin mukana Suomi-Rata Oy:ssä. Edellä kuvatun muutoksen yhteydessä tehtiin uusi päätös olla mukana Lentorata Oy:ssä. Siinä yhteydessä asia nousi kuntapoliittiseksi kysymykseksi. Tai oikeastaan ei noussut, ja se onkin erikoista!

Pitääkö olla huolissaan?

Edellämainittua Vantaan päätöstä jatkaa Lentoradan suunnittelua perusteltiin kahdella pääkohdalla: Kapasiteetin tarve ja hyödyt Vantaalle. Kumpaakaan näistä ei kuitenkaan perusteltu päätösesityksessä. Kun valtuustoryhmämme kysyi perusteluita kapasiteetin tarpeelle, saimme Traficomin laatimia taulukoita, joissa henkilöliikenteen ennustettiin ennemmin laskevan kuin nousevan pääradalla. Outoa, mutta “todisteet” olivat päätöksen esittelytekstin vastaiset. Väitteet Vantaasta suurena hyötyjänä osoittautuivat myös hatariksi ja ristiriitaisiksi eikä niiden tueksi ollut esittää mitään tuoreita selvityksiä.

Kaupungin päätöesitys kuitenkin hyväksyttiin ja Vantaa siis edistää osakkaana Lentoradan suunnittelua. Vihreä ryhmä olisi halunnut, että päätös olisi tuotu kaupunginvaltuustoon tarpeellisten taustatietojen kera, mutta tämä esitys ei menestynyt.

Päätöksestä jäi tunne, että se nimenomaan haluttiin tehdä “tutkan alapuolella” antamatta kansalaiskeskustelulle tarttumapintaa. Vaikutelmaa tukee se, että pari kuukautta aiemmin laadittu (ja laajalle poliittiselle keskustelulle altistettu) Vantaan talousarvio ja -suunnitelma 2024–2027 ei mainitse hanketta sanallakaan. Hankeyhtiö tai Vantaan kaupunki ei selvästikään ollut halukas eikä varautunut hankkeen myymiseen kansalaisille. Taktiikka meni tällä kertaa läpi. Mutta perusteiden lisäksi päätöksenteon läpinäkyvyys ja osallistaminen jäi hankkeen merkitykseen nähden aivan olemattomaksi. Onko se oikein?

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja lausui päätöksestä “Saamme muutamalla miljoonalla eurolla muutaman miljardin euron investoinnin.” Ihanko totta? Vantaa on nyt 9,08 % osuudella mukana hankeyhtiössä. Vaikka osuutta mahdollisessa rakentamisessa ei ole päätetty, on vaikea nähdä että suurimmaksi hyötyjäksi itseään väittävä kaupunki pääsisi luistamaan osuudestaan. Valtion osuus on 70 % ja kun Vantaan väestö on 4,3 % Suomen väestöstä, tätäkin kautta tuleva kuorma olisi vantaalaisille huomattava. Jos rakentamisinvestointi olisi alustavasti arvioidut 3 miljardia euroa, vantaalaisten osuus voisi olla siitä 0,3–0,4 miljardia.

Tavoitteet jatkosuunnitteluun

Nyt siis suunnitellaan ja selvitetään. Hyvä näin, ja tarvetta onkin. Seuraavat asiat pitää huolellisesti perustella kansalaisille ja päättäjille jatkovaiheissa:

  • Mihin Suomi ja maailma tarvitsevat Lentorataa? Minkä ongelman se tarkkaan ottaen ratkaisisi? Miksi juuri se olisi tähän paras ratkaisu?
  • Hintalappu huomioiden, miksi juuri Lentorata olisi kansallisten suurten hankkeiden joukossa niitä jotka pääsisivät toteutukseen?
  • Miten perustellaan että hankkeen iso hiilijalanjälki kannattaisi ottaa? Mitä on tehty sen minimoimiseksi?
  • Miksi Vantaa olisi mukana rakentamishankkeessa? Mitä vantaalaiset siitä saisivat? Olisiko maksuosuus oikeudenmukainen?
  • Huomioiden hankkeen perustelut ja hyödyt, kuka nämä hyödyt saa, ja ovatko he oikeudenmukaisin osuuksin mukana hankkeessa? (Jos esimerkiksi pääperusteena olisi pääradan kapasiteetti, mukana pitäisi olla kaikki pääradan matkustajat.)

Suhtaudun positiivisesti joukkoliikenteeseen ja kaukoliikenteessä erityisesti junaliikenteeseen. Tämän artikkelin kriittisestä sävystä huolimatta pidän itseäni potentiaalisena henkilönä kannattamaan Lentorataa, jos edellämainittuihin asioihin saadaan riittävät selvitykset ja hankkeesta käydään riittävä kansalaiskeskustelu.

Ja lopuksi, kaikkien hankkeeseen osallistumista toivovien tahojen on syytä laittaa vähäpäästöisemmän betonin kehittämiseen panoksia. Nyt ja paljon.

Lähteet

Marika Lumme 2024. Lentorata jakaa rajusti mielipiteitä Vantaalla. Vantaan Sanomat 20.1.2024, https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/6495100

Vantaan kaupunki 2023. Talousarvio 2024, taloussuunnitelma 2024–2027.
https://www.vantaa.fi/sites/default/content/uploads/document/TA%202024%20kaupunginvaltuusto%2013112023%20netti%20ei%20saavutettava.pdf

Vantaan kaupunki 2024. Kaupunginhallituksen 15.1.2024 pöytäkirja (kohta 18). https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=157009

Vantaan Vihreät 2024. Lentorata perusteltava vantaalaisille. Tiedote 16.1.2024, https://www.vavi.fi/2024/01/16/vantaan-vihreat-lentorata-perusteltava-vantaalaisille

Kuva: Copilot Designer & DALL-E, oman kehotemuotoiluni kautta.