Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 oli mielenkiintoista kaupunkiympäristöasiaa. Tuli pidettyä ensimmäiset omat puheenvuorotkin.

Kaupunkiympäristö tarkoittaa kaupungin organisaatiossa sitä toimialaa, joka huolehtii julkisista rakennuksista, teistä, puistoista ja luonnosta, liikenteestä, ympäristönsuojelusta, ja niin edelleen.

Valitsimme uudeksi kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajaksi Tero Anttilan HSL:stä. Valintaa ennen, kerroin ryhmämme terveiset ja odotukset tulevalle apulaiskaupunginjohtajalle. Katso tallenne https://vantaakanava.fi/valtuuston-kokous-15-11-klo-18/ – puheeni alkaa kohdasta 0:34:38 ja kestää noin 2,5 min.

”… Kaupunkiympäristö on se tila missä me asutaan ja toimitaan, se tila missä ekologinen, inhimillinen ja taloudellinen hyvinvointi syntyy – tai jää syntymättä. Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan pitää ymmärtää isosti, syvällisesti ja myös yksityiskohtaisesti miten hänen toimintansa vaikuttaa kestävän kaupungin syntymiseen – ja hänen pitää olla syvällisesti motivoitunut sen tekemiseen. …”

Puhuimme myös aurinkovoimaloista. Käsittelimme vastauksen, jonka kaupunki laati kristillisdemokraattien elokuussa tekemään valtuustoaloitteeseen, jossa peräänkuulutettiin aurinkovoimaloiden asennuksia kaupungin kiinteistöjen katoille. Katso puheenvuoroni aiheeseen
https://vantaakanava.fi/valtuuston-kokous-15-11-klo-18/ – puheeni alkaa kohdasta 1:45:45 ja kestää noin 2,5 min.

”… Meidän ihmiskuntana pitää remontoida energiajärjestelmä täydellisesti, ja haaste on valtava. Yksi toivoa antavista luonnontieteellisistä faktoista on, että maapallon pinnalle tulevan auringon säteilyn teho ylittää ihmiskunnan tämänhetkisen tarpeen noin 10 000-kertaisesti. Aurinkosähkö on vain osa ratkaisua tämän tehon valjastamiseksi, ja vantaalainen aurinkosähkö ihan pikkiriikkinen osa, mutta askel oikeaan suuntaan kuitenkin. Potentiaaliset asennuskohteet on meillä pitkälti hyödyntämättä (niinkuin vastauksesta käy ilmi). Onkin loogista, että aurinkosähkö on jo Vantaan resurssiviisauden tiekartassa. …”

Kokouksessa tehtiin myös aloite pienydinvoimalaselvityksestä Vantaalla. Sen alullepanija oli perussuomalaisten Markku Weckman. Allekirjoitin aloitteen. Se tulee vastauksen kera valtuuston käsittelyyn joidenkin kuukausien sisällä. Sitten ainakin päästään taas puhumaan.