Vantaan Sanomat julkaisi kirjoittamani mielipidekirjoituksen tänään:

 

Ratikan onnistuminen ratkaistaan nyt suunnitteluvaiheessa

Keskustelussa Vantaan pikaraitiotiestä on alkanut esiintyä väite, että suunnittelua ei saisi tehdä koska rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2019 käynnistää Vantaan ratikan jatkosuunnitteluvaiheen. Tähän sisältyy päätöksen mukaisesti asemakaavoitus, katusuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Kaupungin organisaatio tekee näitä parhaillaan. Kehotan kaupunkilaisia seuraamaan työtä tarkasti. Päätös rakentamisvaiheen aloittamisesta tehdään näillä näkymin 2023.

Miksi ratikkaprojekti kannattaa jakaa useisiin vaiheisiin? Miksi jo suunnitteluun kannattaa käyttää rahaa vaikka rakentamispäätöstä ei ole tehty? Siksi, että suunnittelupöydällä toteutukseen liittyvien asioiden selvittäminen ja yksityiskohtien päättäminen on varsinaiseen toteutusvaiheeseen nähden halpaa, mutta projektin lopputulos määrätään tällä työllä lähes kokonaan.

Otetaan esimerkki: Jos teetät keittiöremontin, haluat ennen ostopäätöstä tietää tarkalleen minkälainen uudesta keittiöstäsi tulee ja mihin hintaan. Huolellisen suunnitteluvaiheen aika ja vaiva kannattaa käyttää, silläkin uhalla että päättäisit lopulta jättää tilauksen tekemättä.

Ratikan suunnitteluvaiheen ideana on hioa meille mahdollisimman hyvä ratkaisu, tuntea sen kustannukset hyvin, ja minimoida mahdolliseen toteutusvaiheeseen jäävät riskit. Siksi suunnitteluvaiheen sujuva eteneminen on tärkeää.

Mikko Viilo
kaupunginvaltuutettu (vihr.)
projektiammattilainen

 

Tässä kirjoituksessa yhdistyi mukavalla tavalla keskeinen yhteiskunnallinen kysymys ja oma ammatillinen osaamiseni projektialalta. Toivottavasti vastaavia tilaisuuksia tulee jatkossakin. Kirjoitus on toivottavasti samalla sekä laajasti ymmärrettävä että riittävän tyhjentävä. Tähän blogiin lisään hieman teknisemmän lisäselityksen.

Artikkelin kuvana on graafi, jolla projektialalla tyypillisesti selitetään projektin alkuvaiheen keskeinen merkitys lopputulokselle. Kuvaan on merkitty vaaka-akselille projektin aika tai vaihe. Nimityksinä käytin Vantaan ratikkaprojektin vaiheita, mutta ne voisivat olla muitakin ja projekti muukin. Oleellista on, että hallituilla infrastruktuuriprojekteilla on aina jonkinlainen suunnitteluvaihe, jossa ensin mietitään mitä tehdään ennenkuin sitä lähdetään toteuttamaan täydellä voimalla. Suunnitteluvaiheessa mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen (ja kustannuksiin ja aikatauluun, sininen viiva) ovat suurimmillaan, ja kustannuskertymä (punainen viiva) on potentiaalisiin kokonaiskustannuksiin verrattuna vielä maltillista. Kun suunnitelmat on tehty ja siirrytään varsinaiseen toteutusvaiheeseen (esim. raitiotien rakentaminen), suurin osa mahdollisuuksista vaikuttaa lopputulokseen (ja sen aikatauluun ja hintaan) on käytetty. Valtaosa kustannuksista on kuitenkin vielä syntymättä, ne syntyvät toteutusvaiheessa.

Muokkaus 26.7.2022: Tämä artikkeli käsittelee Vantaan ratikan suunnittelua. Laajempia artikkeleitani aiheesta ovat Pääkaupunkiseudun pikaraitiotiet ja Vantaan ratikka ja Länsi-Vantaan pikaraitiotiet. Suosittelen!