Tänään 3.6. vietetään YK:n maailman pyöräilypäivää. Päivällä halutaan kiinnittää huomiota pyöräilyn etuihin – se on yksinkertainen, edullinen, päästötön, terveyttä edistävä ja tilantarpeeltaan pieni liikennemuoto.

Itse käytän pyörää liikennevälineenä kaikista noista syistä. Lisäksi koen sen mukavana, vapaana, ja kätevänä monilla matkoillani, siksi pyöräilen. Harrastepyöräily on sitten asia erikseen, se vasta mukavaa onkin… Ja poliittisena pyrkimyksenä pyöräilyn kehittäminen on minulle läheinen.

Pyöräilyn tilanne Vantaalla

Kuten Suomessa kokonaisuutena, Vantaallakin on pyrkimys nostaa pyöräilyn kulkutapaosuutta. Siihen pyritään parantamalla olosuhteita, muun muassa nostamalla pyöräteiden laatua ja rakentamalla pyörien pysäköintipaikkoja.

Kehitys ei kuitenkaan ole ollut ihan tavoitteen mukaista. Ainakin kaupungin virallisilla mittareilla tavoitteisiin ei ole päästy, pyöräilyn määrä on laskenut.

Oma näkemykseni pyöräilijänä sekä liikenteestä vastaavan kaupunkitilalautakunnan jäsenenä on, että nimenomaan korkeatasoisten reittien rakentaminen on ollut liian hiljaista. 2020 testasin uuden laatukäytävän Tikkurilasta Korsoon, mutta nyt en edes tiedä milloin ja missä pääsen testaamaan seuraavan hienon pätkän.

Pyöräilen melko usein Vantaan kahden merkittävimmän keskuksen väliä, Myyrmäen ja Tikkurilan. Luonnehtisin matkaa niin, että pyörällä pääsee, mutta reitti ei ole kovin sujuva eikä houkutteleva. Näin voisi kuvata monia muitakin välejä niin Vantaalla kuin koko pääkaupunkiseudulla.

Pyöräilyn kehittäminen Vantaalla

Pyöräliikenteelle ollaankin kesän aikana laatimassa edistämissuunnitelmaa, ja odotan jotain tulevan päätöksentekoon lähikuukausina. Omat tämänhetkiset ajatukseni ovat:

  1. Reittejä pitää parantaa, erityisesti siellä missä on on mahdollista sujuvoittaa isojen pyöräilijämäärien matkantekoa. Tämä tarkoittaa käytännössä uusia runkoverkkopätkiä ja pääpyöräteitä.
  2. Optimaalista päätöksentekoa varten pitäisi nähdä paremmin, kuinka paljon pyöräilyyn tällä hetkellä laitetaan rahaa ja mihin. Rahaa on tarpeen kohdistaa sellaisiin kohteisiin, joissa potentiaali pyöräliikenteen edistämiseksi on suurin. Ja sitten voidaan keskustella liikenneinvestointien kokonaismäärästä ja jakaumasta eri liikennemuotojen kesken. Onko niin, että Vantaalla ollaan valmiita merkittäviin pyöräilypanostuksiin vain, jos valtio osallistuu kustannuksiin merkittävällä summalla?
  3. Pyöräilyn kehittämiselle pitäisi olla päätoiminen vastuuhenkilö.
  4. Kaupungin tavoitteissa pyöräilyn mittarointi perustuu nyt surullisenkin kuuluisasti yhden viikon liikennemäärään. Mittarointia pitää laajentaa koko vuotta kuvaavaksi.

Kohti hyvää pyöräilykesää ja pyöräilyn kehittämistä!

Kuva joensuulaisesta pyörätiestä.

Kuva Joensuusta parin viikon takaa. Pyörätie on erotettu jalkakäytävästä, on väriltään tunnistettava, ja risteysten liitoskohdista on kohteliaasti jätetty kanttikivet pois. Pääkaupunkiseudulla meillä ei ole keskustoissa samalla lailla tilaa kuin tässä, toisaalta meidänkin on hyvä tiedostaa käytännön esimerkkejä siitä miten sopivissa olosuhteissa asioita voidaan toteuttaa.

Lähteitä ja lisätietoja

Vantaan pyöräliikenteen kotisivut: https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pyoraliikenne

Liikenne- ja viestintäministeriö 2018. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. https://www.lvm.fi/documents/20181/959445/K%C3%A4velyn%20ja%20py%C3%B6r%C3%A4ilyn%20edist%C3%A4misohjelma%20LVM%202018.pdf/2ad61cbf-960c-4f27-9f3f-575bfeacfa52

Vantaan kaupunki 2020. Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkko.  https://www.vantaa.fi/sites/default/content/uploads/document/Vantaan_Pyoraliikenteen_tavoiteverkko.pdf

Vantaan kaupunki 2022. Valtuustokauden tavoitteiden 2018–2021 toteuma 31.12.2021. https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2481653&version=1

Vantaan kaupunki, kaupunkitilalautakunta 2022. Osavuosikatsaus 1/2022. https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2469669&version=1

Tuomas Massinen 2022. Pyöräilyn piti lisääntyä Vantaalla viime vuonna, mutta se vähenikin – Päättäjät ihmettelevät kaupungin selitystä: ”Syyksi kerrottiin sateinen elokuu”. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4529845. Julkaistu 29.3.2022, viitattu 3.6.2022.

Muokattu 26.7.2022: Tekstiä väliotsikoitu. Jos pyöräilyn kehittäminen Vantaalla on tärkeä asia, ole yhteydessä!