Politiikkaa voi harrastaa monessa roolissa, monella tavalla. Oma lähestymiseni on ollut ennen kaikkea pyrkiminen vaaleilla valittuihin luottamustoimiin, missä olen onnistunutkin.

Minulta usein kysytään, minkälaista siellä sitten on, ja yritän tällä artikkelilla vastata. Yhteenvetona: mielenkiintoista, kivaa ja työlästä.

On mielenkiintoista ja opettavaista tutustua kaupungin ja yleisemminkin julkisen sektorin toimintaan. Se avaa silmiä yhteiskunnan toimintaan ihan uudella tavalla ja uudella arvostuksella. Olen kuullut monien asiantuntijoiden puhuvan innostuneena mitä moninaisimmista asioista (pari esimerkkiä viime viikoilta: uusien asuntojen huonelukujakauman säätely, katujen huolto, kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi). Toiset luottamushenkilöt edustavat kansalaisia kaikessa kirjossaan, ja on mielenkiintoista ja opettavaista kuulla heidän ajatuksiaan. Joskus myös sangen ihmeellistä!

Myös julkisen päätöksenteon ja poliittisen vaikuttamisen prosessi itsessään on mielenkiintoinen. Julkiseen päätöksentekoon on rakennettu sisään prosessit, joilla vaikeatkin asiat saadaan ratkaistua laillisesti. Näitä ovat mm. edustuksellinen demokratia, monivaiheinen päätöksenteko eri elimissä hallintosäännön määrittämin tavoin, kansalaisten pakollinen kuuleminen joissakin asioissa (mm. kaavat) ja asioiden julkisuus. Joskus joku päätös ulospäin voi näyttää hitaalta ja eripuraiselta, jolloin usein syy voi olla, että asiasta oikeasti ollaan kansalaisten keskuudessa montaa mieltä. Monet muut hyvin ja sovussa etenevät asiat eivät nouse otsikoihin.

Etukäteen pelkäsin sitä, onko politiikassa riitaisaa. Ilokseni voin todeta, että kokemukseni mukaan poliitikoiden kesken vallitsee enimmäkseen hyvä yhteishenki ja keskinäinen arvostus, vaikka arvot ja näkemykset olisivat varsin erilaisiakin. Useimmiten eri luottamuselimissä ollaan asioista samaa mieltä (äänestäminen on kuntatasolla suhteellisen harvinaista käsiteltyjen asioiden lukumäärään nähden) ja silloinkin kun ei olla, jakolinjat ihmisten ja puolueiden välillä vaihtelee kysymyksen mukaan.

Kaikki ei silti ole politiikan piirissä kauniisti ja hyvin. Politiikkaan kuuluu kamppailullinen ulottuvuus, ja välillä se läikähtää joillakin luottamushenkilöillä yli ja purkautuu ei-niin-fiksuna toimintana. Luottamushenkilöiden ulkopuolella on ihmisiä, joille käytösnormit ovat hyvin vaihtelevia. Naiset, erityisesti tasa-arvo-, maahanmuutto- ja muihin kuumiin teemoihin rohkeasti osallistuvat, saavat todella rajua ja asiatonta palautetta. Omakohtaisesti en ole kohdannut mainittavaa häirintää. Omat poliittiset kiinnostukseni ja toimintatapani eivät taida herättää erityistä vastakkainasettelua. Hirveän vähän ehdin osallistua julkisiin some-keskusteluihin – ja se on monessa mielessä hyvä, jää monta provosoitumisen tilaisuutta pois.

Politiikka, niinkuin muutkin harrastukset, tuppaa imemään mukanaan. Vallitsee jatkuva epätasapaino sen välillä, mitä kaikkea haluaisi tehdä, ja mitä ehtii tekemään. Omat tämänhetkiset luottamustoimeni vaativat aikaa suuntaa-antavasti näin:

 • Vantaan kaupunginvaltuusto
  • valtuuston kokous 1 ilta/kk
  • kokoukseen valmistautuminen 1 ilta/kk
  • iltakoulu tai selostustilaisuus 1 ilta/kk
 • Vantaan kaupunkitilautakunta
  • kokous 1 ilta/kk
  • valmistautuminen vähintään 1 ilta/kk, yleensä huomattavasti enemmän
 • Tekniikan akateemisten hallitus
  • kokous 1 ilta/kk
  • valmistautuminen 1 ilta/kk
 • Edellisten seminaarit, ylimääräiset budjettipalaverit, yms. 1 ilta/kk plus noin 1 arkityöpäivä/kk
 • Poliittiset yhdistykset parisen iltaa/kk

Muita vastuita on mm. kaupunginhallitusryhmään ja aluevaltuustoryhmään osallistuminen. Kun osallistun julkisiin tilaisuuksiin, vaikkapa kaupungin tai Vantaan Energian tiedotustilaisuuksiin, se tulee tuohon päälle.

Noista voi laskea, että kyllä aikaa kuluu. 

Kun on sen verran monta eri juttua missä on mukana, huomion pirstaloituminen ja priorisointi on jatkuva haaste. Informaatiotulva on merkittävä ja hajaantuu moneen paikkaan. Täytyy olla erityisen määrätietoinen että saa tarvittavan syvemmän keskittymisen varattua niihin asioihin, jotka sitä edellyttävät.

Siitä mitä olen tehnyt tai saanut aikaan, kerron tässä artikkelissa.

Siitä, miksi alunperin lähdin mukaan, kerron enemmän tässä artikkelissa.

Poliittisista tehtävistä saa palkkioita! Siitä kerron tässä artikkelissa.