Myyrmäen kulttuuri- ja asukaspalvelujen tilakysymyksiin kohdistuu suuria muutospaineita lähivuosina. Näillä palveluilla ja tiloilla tarkoitan mm.

 • kirjastoa
 • taidemuseo Artsia
 • monitoimitila Arkkia (iltaisin nuorisotilana ja päivisin eri-ikäisten toimintatilana)
 • asukastiloja ja aikuisopiston toimintoja Myyringissä
 • Vantaan Musiikkiopistoa
 • Myyräncoloa

Mistä tilahaasteet johtuvat?

Keskeisin muutoksen tuoja on Myyrmäen purkava täydennysrakentaminen, ja toisaalta myös kasvava asukasmäärä ja sitä kautta kasvava palvelutarve. Julkisuudessa on keskusteltu eniten Myyrmäen asemakorttelien uudelleenrakentamisesta (kts. kuva), ja erityisesti nuorisotilojen ja entisen Kino Myyrin elokuvateatterin kohtalosta siinä yhteydessä. Palapeli on todellisuudessa huomattavasti isompi, ja ensimmäinen liike voi tapahtua muuallakin kuin asemakortteleissa.

Ilmakuva asemakortteleista

Myyrmäen asemakorttelien kaava-alue (raja punaisella) ja keskeisimmät artikkelin käsittelemät sijainnit. Kuva Vantaan kaupunki, kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 27.4.2021.

Suurin yksittäinen kulttuurihanke on vuosikymmenen lopulla siintelevä uusi Myyrmäen kulttuuritalo. Tavoitteena on sijoittaa kirjasto ja Artsi uusiin isompiin tiloihin, tarjota monikäyttöistä tilaa lukuisiin vanhoihin ja uusiin toimintoihin, ja luoda samalla Myyrmäkeen uusi hieno rakennus. Kaupunki on luvannut vuonna 2022 alkaa osallistaa asukkaita talon tarpeiden ja toimintojen suunnittelussa.

Tilanteessa ja kaikissa tämänhetkisissä suunnitelmissa on suuria epävarmuuksia, vähintäänkin ajoituksissa. Epävarmuutta aiheuttaa mm.

 • Kaavatöiden etenemisen epävarmuudet, mukaanlukien suojelukysymykset ja mahdolliset valitukset.
 • Nykyisten asemakorttelien omistajien ja uusien kortteleiden rakentajien tahtotila.
 • Kaikkien muidenkin osapuolten tahtotila (ja varallisuus), sisältäen mm. kaupungin eri yksiköt, yksityiset kulttuuritoimijat, kolmannen sektorin kulttuuritoimijat.
 • Poliittinen tahtotila ja päätöksenteon eteneminen, niin yksittäisissä kaavatöissä ja isoissa remonteissa, kuin myös uuden kaupunkikulttuuritalon osalta.

Miten tilanne voisi siis käytännössä edetä?

Suunnitelma A

Tämä on kaupungin 2.12.2021 asukastilaisuudessa esittelemä ensisijainen ajatus. Jos olisi mahdollista vaiheistaa rakentaminen niin, että Myyrinpuhoksen paikalle tuleva uusi kortteli olisi valmiina ennenkuin IsoMyyri pitää purkaa, Arkki ja Myyrinki voisivat jatkaa nykyisissä erittäin hyvin toimivissa tiloissaan ja muuttaa suoraan uusiin, entisen Myyrinpuhoksen kortteliin. Tähän kortteliin on suunnitteilla uusia Vantaan kaupungin tiloja.

Väistötilojen suhteen haastavin vaihe on joka tapauksessa Kulttuuritalon rakennusvaihe, koska Kulttuuritalo sijoittuu Myyrmäkitalon paikalle.

Myyrinpuhoksen purku ajaa pois siellä nyt majaansa pitävän Myyräncolon. Myyräncolo on osuuskuntamaisesti ylläpidetty kulttuurikeskus, joka tarjoaa tiloja erilaisille kulttuurialan toimijoille. Myyräncolo ei ole kaupungin omaa toimintaa, mutta kaupungilla on tärkeä roolinsa mahdollistaa kaupunkia elävöittävää ja työllistävää toimintaa. Kaupunki on ideoinut Myyräncololle uutta paikkaa, mahdollisesti ns. Monttua Myyrmannin itäpuolelle.

Myös Louhelan aseman vierestä Patotie 2:n kiinteistöä uhkaa purku. Tämä ajaa Vantaan Musiikkiopiston etsimään uusia tiloja. Kerrotaan, että uusista tiloista neuvotellaan, mutta sen tarkempia suunnitelmia ei ole julkistettu.

Suunnitelmassa on paljon ratkaisemattomia asioita, ja monenlaisia epävarmuuksia kuten aiemmin totesin. Mutta päällisin puolin se näyttää ihan lupaavalta.

Suunnitelma A kaaviomuodossa

Suunnitelma A kaaviomuodossa. Se perustuu lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin, omaan tulkintaani, ja joidenkin ajoitusten osalta puhtaaseen veikkaukseen.

Suunnitelma B

Entä jos asemakortteleita ei ole mahdollista vaiheistaa suunnitelma A:n mukaisesti? Tällöin parhaaksi ja vaihtoehdoksi on tunnistettu, että Arkki ja Myyrinki muuttavat Myyrmäkitaloon. Tässä suunnitelmassa elokuvateatteri jouduttaisiin remontoimaan nuoriso/asukastilaksi. Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut asukkaissa paljon harmia, jopa vastakkainasettelua elokuvien ja Arkissa nyt toimivan nuoriso/asukastoiminnan välillä. Jos tähän vaihtoehtoon joudutaan, tarjolla on paikallisen elokuvatoiminnan kannalta kolme huomioitavaa seikkaa:

 • Alueen auditoriot ja muut tilat tarjoavat mahdollisuuksia pop-up -henkiseen elokuvatoimintaan jatkossakin.
 • Entisen Kino Myyrin tilat joka tapauksessa puretaan, jos kaupunkikulttuuritalo lähtee toteutumaan.
 • Uuteen kaupunkikulttuuritaloon on kaavailtu tiloja, joihin sopiva yksityinen toimija voi halutessaan perustaa elokuvateatterin.
Suunnitelma B kaaviomuodossa

Suunnitelma B kaaviomuodossa. Ero A:han on, että tässä käytetään Myyrmäkitaloa väistötilana nykyisiin IsoMyyrin toimintoihin (Arkki ja Myyrinki).

Muut kuviot

Kaupunkilaiset kokevat asuinalueensa kokonaisuutena, jossa viihtyisyyteen vaikuttaa mm. ympäristö ja tarjolla olevien palvelujen kattaus. Kaupunkilaisia ei kiinnosta, onko joku palvelu kaupungin vai yksityisen toimijan tuottama, eivätkä kaupungin toimintojen sisäiset organisaatiorajat. Esimerkiksi tarjolla olevilla ravintoloilla on suuri merkitys Myyrmäen tulevan keskustan viihtyisyyteen.

Kulttuuripalvelujen näkökulmasta palapeliin voisi lisätä vielä lastenkulttuurikeskus Toteemin uudet tilat, IsoMyyrissä toimivan Vantaan katutanssiyhdistyksen ja Patotiellä toimivan StepUp Schoolin. Sosiaali- ja terveyspuolella uusia tiloja tarvitsevat myös ainakin Myyrmäen perhekeskus ja Länsi-Vantaan Nuppi. Perhekeskuksissa on tarkoitus tarjota laajasti lapsiperheiden palveluja. Sellaista on kaavailtu Myyrmäkeen 2023. Nuortenkeskus Nuppi tarjoaa nuorille monipuolisia tukipalveluja. Nuppi on vastaanottanut Arkissa kerran viikossa, mutta kaupunginhallitus on päättänyt esittää kokoaikaista Nuppia perustettavaksi Länsi-Vantaalle. Myyrmäki olisi sille luontainen sijainti.

Yritän sekä tiloista vastaavan kaupunkitilalautakunnan jäsenenä että kaupunginvaltuutettuna vaikuttaa siihen, että tilakysymyksissä tehdään huolella harkittuja, asukkaiden ja Myyrmäen etuja painottavia ratkaisuja.

Artikkelia muokattu 6.12.2021: Poistettu vääräksi osoittautunut tulkintani Myyrmäkitalon nykyisten toimintojen väistösuunnitelmasta. Täsmennetty, että Monttua on kaavailtu Myyräncolon uudeksi sijoittumismahdollisuudeksi. 

Lähteet

Leena Koivisto 2021. Myyrmäkeen suunnitellaan kaupunkikulttuuritaloa – ”Vähän Oodi-henkiseen” ja asukkaiden toiminnalle tilaa antavaan taloon mahtuisi myös nykyistä suurempi taidemuseo Artsi. Vantaan Sanomat 16.9.2021, päivitetty 24.9.2021. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4295292. Viitattu 3.12.2021.

Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalo 2021. Internet-sivut http://www.myyrancolo.fi/. Viitattu 3.12.2021.

Marja Rämö 2020. Mikkolan ja Pähkinärinteen neuvolat lakkautetaan – Neuvolatoimintaa keskitetään perhekeskuksiin. Vantaan Sanomat 18.11.2020.  https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3162975. Viitattu 3.12.2021.

Armi Suojanen 2021. Vantaan kaupungilla on tuskainen työ Myyrmäessä: Isomyyrin purkaminen vie monelta tärkeältä toimijalta tilat ja korvaavat pitäisi löytää lähistöltä. Vantaan Sanomat 27.11.2021. https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4383393. Viitattu 3.12.2021.

Vantaan kaupunki 2019. Louhelan aseman viereen asuinrakentamista Patotie 2:ssa (nro 002368). https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyrmaen_kaavat/myyrmaen_kaavat_arkisto/101/0/147778. Viitattu 3.12.2021.

Vantaan kaupunki 2021. Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja (nro 002400). https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyrmaen_kaavat/myyrmaen_kaavat_arkisto/101/0/140082. Viitattu 3.12.2021.

Vantaan kaupunki 2021. Taloussuunnitelma 2022–2025, Talousarvio 2022, kaupunginjohtajan esitys 1.11.2021. Julkaistu sivulla https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/talous_ja_strategia/talousarvio_ja_raportointi.

Vantaan kaupunki 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan ensi vuoden budjettiesityksen. https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/160363. Julkaistu 30.11.2021. Viitattu 3.12.2021.

Vantaan kaupunki 2021. Myyrmäen vapaa-ajan palvelut matkalla 2030-luvulle. Asukasilta 2.12.2021.