Olin eilen Vantaan kuntavaalipaneelin järjestämässä Perjantaisaunassa keskustelemassa aiheesta ”yrittäjyys ja työllisyys”. On arvokasta että tällaisia tilaisuuksia vapaaehtoisvoimin järjestetään, kiitokset järjestäjille ja muille osallistujille. (Linkki YouTube-tallenteeseen alla)

Keskustelua käytiin muutaman case-esimerkin kautta: Ensin käsiteltiin Tikkurilan jättiterassi Patiota. Tapaus on herättänyt kritiikkiä siinä, että terassi syntyi pandemian hellittämisen jälkeen ennakoimattomalla ja nopealla prosessilla niin että paikalliset yritykset eivät päässeet riittävästi osallisiksi. Käsiteltiin myös mm. Korson palveluiden kehittämistä, Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilua.

Omat työllisyysteemani ovat aika paljon laajempia. Iso kuva on, että meidän pitää koko ajan katsoa seuraavien tuhansien ja seuraavan 100 000 asukkaan sijoittumista ja työllistymistä Vantaalle. Infrastruktuurin rakentaminen ja uusien asukkaiden luoma palvelujen kysyntä työllistävät jo itsessään, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Mutta muutakin tarvitaan.

Oma erityinen lähtökohtani ja suuntautumiseni tulee teollisuudesta käsin, korkean teknologian kansainvälisestä vientiteollisuudesta. Olen työskennellyt alalla Vantaalla 2002 lähtien. Miten tällaisen teollisuuden sijoittumista Vantaalle edistetään entisestään? Se vaatii ennen kaikkea sitä, että perusasiat tehdään hyvin: Viihtyisä, toimiva, monimuotoinen ja järkevän hintainen kaupunki houkuttelee koulutettua väestöä asumaan ja työskentelemään, niinpä se houkuttelee myös yrityksiä joille nimenomaan sopivan koulutustaustan omaavat henkilöt ovat se kriittisin resurssi.

Lisäyksityiskohtina yrittäjyyden ja työllisyyden tukemiseksi on esimerkiksi Vantaalla sijaitseviin oppilaitoksiin (Varia, Metropolia ja Laurea) ja niiden toimintaedellytyksiin panostaminen ja oppilaitosyhteistyö. Itselleni erityisen läheinen on Metropolia – oman visionsa mukaan Vihreän teknologian ja bisneksen kampus. Sitä pitäisi tukea kaikin tavoin, yhtenä esimerkkinä kehitteillä olevan Länsi-Vantaan innovaatiokaavan kautta. Eilisessä keskustelussa oli paljon asiantuntemusta yrittäjien näkökulmasta, ja siellä mainittiin tärkeinä asioina mm. uusien yrittäjien ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tukipalvelut, oppisopimuskoulutukset, ja ehdotettiin kaupungin pyörittämää henkilöstövuokrausyksikköä vaikeasti työllistyvien palkkaamiskynnyksen madaltamiseksi.

https://youtu.be/N_uSMQg77GA