Vantaan kaupunki tiedotti syyskuussa Tikkurilan ja Korson välille valmistuneesta uudesta “laadukkaasta” pyöräreitistä. Laatua nostaviksi tekijöiksi mainitaan muun muassa reitin yhtenäisyys, sen numerointi ja opastus, ja pyöräteiden kunnon parannus.

Pyöräily ja pyöräliikenteen kehittäminen on itselleni läheinen juttu, joten lähdin kokeilemaan miltä reitti näyttää ja tuntuu.

Vantaan osuuden eteläisin piste löytyi Taostieltä, Heurekasta katsoen junaradan toisella puolella ja vähän etelään. Reitti ohittaa Tikkurilan keskustan itäpuolelta, alittaa junaradan Tikkurilan asemalla, ja jatkaa siitä pohjoiseen junarataa mukailevalla reitillä pohjoiseen. Ajoin reitin Korson pohjoispuolelle asti, mistä se jatkui vielä Keravan suuntaan. Testipäivä oli 20.9.

Reitti 6 Tikkurilassa

Kuva 1. Tikkurilan keskusta ohitetaan itäkautta uudentuntuista väylää pitkin. Tässä ollaan Väritehtaankadun itäpuolisella väylällä ja laatu tuntuu.

Yhteenvetoni ja yleisarvosanani on että pidin reitistä kovasti. Väylät olivat pääsääntöisesti mukavan suoria, leveitä ja hyväkuntoisia. Liikkuminen oli enimmäkseen sujuvaa, poislukien Koivukylässä missä se johtui selkeästi rakennustyömaasta. Tiemerkinnät ja viitoitus antoi laadun tuntua. Kun reitin Tikkurila-Korso edestakaisin pyöräiltyäni siirryin taas tavallisemmille pyöräteille, eron huomasi selvästi.

Positiivista yleismielipidettäni ei ole tarkoitus himmentää se, että annan pyörätien käyttäjänä muutaman kehitysehdotuksen miten reitti voisi olla vielä parempi.

Ensinnäkin, muutama turvallisuuteen liittyvä havainto.

  • Muutamissa risteyksissä, jossa reitti 6 risteää epämääräisen muotoisesti muiden pyöräteiden kanssa, voisi harkita risteyksen selkiyttämistä esimerkiksi väistämisvelvollisuutta osoittavalla kolmiolla.
  • Tikkurilan aseman alikulku tuntui vaarallisimmalta kohdalta, ajatellen tilannetta jossa liikkeellä on paljon junamatkustajia. Tiemaalauksia ja varoitusmerkkejä pitäisi harkita lisättäväksi.

Toiseksi, viitoitus oli minulle reittiä entuudestaan tuntemattomalle vielä hieman puutteellinen, erityisesti Asolanväylän tienoilla. Lisäksi toivoisin että käytettäisiin sellaisia 2 tolpassa kiinni olevia viittoja jotka eivät käänny ja väänny osoittamaan vääriin suuntiin.

Suurinta mietiskelyä minulle aiheutti kuitenkin viivoitukset ja kaistamerkinnät. Nämä on Vantaalla niin harvinaisia, että olin aluksi suoraan sanoen pihalla niiden merkityksestä. Havaintojeni mukaan niin olivat ainakin osa jalankulkijoista (ja myös kadun tekijä, mitä kuvaan alla tarkemmin).

Parannusehdotukseni on yksinkertaisesti se, että kaistoille maalattuja pyörän ja kävelijän kuvia (kts. kuva 3) saisi olla enemmän, mahdollisesti apuna myös kulkusuuntaa osoittavia nuolia.

Miten merkinnät tarkemmin ottaen toimivat? Reitti 6 on monin paikoin, esimerkiksi kuvassa 2, tieliikennelain mukainen “yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie” (tieliikennelain liite 1, D6).

Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie

Kuva 2. Asolanväylän viertä kulkeva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Tiehen on maalattu katkoviiva, joka tieliikennelain mukaan on kulkusuunnat erottava keskiviiva (K1). Onko katukivet laitettu oikein?

Toisin paikoin reitti taas on tieliikennelain mukainen “pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain” (liite 1, D7). Tästä esimerkkinä kuva 3.

Jalkakäytävä ja pyörätie rinnakkain

Kuva 3. Tie on jaettu liikennemerkin mukaisesti pyörätiehen vasemmalla jalkakäytävään oikealla. Jalkakäytävän ja pyörätien erottaa ehjä viiva, pyöräilyn kulkusuunnat katkoviiva.

Pienellä perehtymisellä tilanne on siis kohtalaisen selkeä: ehjä viiva erottaa liikennemuodot ja katkoviiva erottaa kulkusuunnat. Opimme tämän logiikan kyllä ennen pitkää, mutta opetteluvaiheessa tiehen maalattuja jalankulkijan ja pyöräilijän merkintöjä saisi olla enemmän.

Katsotaanpa vielä tarkkaan kuvaa 2. Yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä polkupyöriä kulkee tien koko leveydellä. Mutta tien tekijä on tulkinnut tilanteen toisin – kuvassa vasemman puolen katukivi on tasoitettu pyöräilyn helpottamiseksi, oikealla ei. Tämäkin osoittaa että opeteltavaa on vielä puolin ja toisin.

Parasta reitti 6:ssa kuitenkin on että se on vasta alkua. Kaupungin tiedotteen mukaan vastaavia laadukkaita pyöräreittejä tehdään seuraavaksi väleille Tikkurila–Hakunila ja Tikkurila–Kivistö.

Lähteet

Tieliikennelaki 10.8.2018/729. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729. Viitattu 16.10.2020.

Vantaan kaupunki 2020. Tikkurilan ja Korson välille valmistunut laadukas pyöräreitti. Julkaistu 10.9.2020. https://www.vantaa.fi/uutisia/asuminen_ja_ymparisto/101/0/152752. Viitattu 16.10.2020.