TEK valtuustokauteen 2020–2023 – mikä muuttuu?

TEKin keväällä pidetyistä valtuustovaaleista on nyt puolisen vuotta. Käyn tässä kirjoituksessa läpi yleisellä tasolla mitä vaalien seurauksena on tapahtunut. Toivottavasti tämä myös valaisee TEKin päätöksentekojärjestelmää siitä kiinnostuneille.

TEKin päätöksentekojärjestelmä kaikkine detaljeineen ei ole ihan yksinkertainen. Toisaalta, sitä voidaan pelkistää. Kuvaan allaolevassa TEKin toimintaa ohjaavat tärkeimmät elimet ja dokumentit. (Kuva ei ole virallinen, vaan se edustaa omaa näkemystäni ja tähänastista oppia, ja voi olla että kuva piirtyy tulevaisuudessa mieleeni jollakin toisella tavalla.)Yksinkertaistettu kuva TEKin päätöksenteosta

Kuvassa vasemmalla puolella on TEKin ylimmän tason päätöksentekoon liittyvät tärkeimmät elimet ja kokoonpanot. Jäsenistö valitsee valtuuston, joka valitsee hallituksen. Hallitus hoitaa TEKin asioita, käytännössä toiminnanjohtajan ja yli 70-henkisen toimiston kautta.

Mistä TEK tietää mitä tehdä? Kuvassa oikealla puolella on ylimpiä ohjaavia dokumentteja. Ja nimenomaan niitä, jotka ohjaavat jäsenille ja TEKistä ulospäin näkyvää ydintoimintaa. Vaikutusnuolista on piirretty näkyviin vain muutama tärkein, ja niistäkin oikeastaan vain ne jotka ovat ehtineet kuluvalla valtuustokaudella toteutua.

Kuva tarkoituksella sivuuttaa sääntöjen muodostaman vähän monimutkaisemman maailman, ja siihen ylimmäksi olen piirtänyt strategian. Valtuusto päättää sen, joskin harvemmin kuin joka valtuustokausi. Strategia onkin äskettäin päivitetty. Se tapahtui käytännössä viime vaalikaudella, mutta muodollisesti uusi strategia päästiin hyväksymään COVID-19:n aiheuttamien mutkien takia vasta uuden valtuuston järjestäytymiskokouksessa 3.–4. syyskuuta. Strategia ei ole kovin monisanaisesti vielä julkaistu, enkä käsittele sitä tässä laajemmin. Totean kuitenkin, etten itse näe päivityksessä suuria mullistuksia.

Edellisen, vuosille 2013–2020 laaditun strategian visio oli “Maailmanlaajuisesti arvostetut tekniikan akateemiset ovat tyytyväisiä työuriinsa, työelämään ja kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaan.”. Uuteen strategiaan kirjattu missio on “Tekniikan osaajien yhteisö, joka tekee työelämästä paremman ja maailmasta kestävämmän.”

Hypätään toimielinten puolelle ja muistutetaan että valtuusto on siis uusi. Vaaleilla valituista 70 varsinaisesta jäsenestä 29, eli 41 %, oli edelliseen valtuustoon verrattuna uusia. Jäsenistön keski-iässä (nyt 48) tai sukupuolijakaumassa (nyt naiset 49 %) ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi valtuustoon kuuluu 7 kalenterivuosittain vaihtuvaa opiskelijajäsentä.

Vaaleissa, sekä enemmän ja vähemmän käytännön työssä, valtuusto on järjestäytynyt valtuustoryhmiin. Kun tarkastellaan niiden keskinäisten voimasuhteiden muutosta edelliseen valtuustoon verrattuna, voidaan todeta että Nuoret-ryhmä kasvoi selvästi Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki -ryhmän kustannuksella. Muut muutokset jäivät marginaalisiksi.

Yksi valtuuston tärkeimpiä tekoja kuluvalla kaudella on ollut uusi valtuustosopimus. Se omien sanojensa mukaan tarkentaa strategiaa ja asettaa valtuustoryhmien yhteiset tavoitteet valtuustokaudelle. Painotus sanalla tarkentaa ei ole sopimustekstissä, mutta sana on keskeinen asemoimaan dokumentti hierarkisesti strategian alapuolelle. Painotus sanalla yhteiset ei ole sopimustekstissä, mutta sana on keskeinen ilmaisemaan, että sopimustekstiä yhdistää kaikkien ryhmien tuki, tai ainakin vastustuksen puuttuminen. Voi olla muita asioita, tai sopimuskohtienkin detaljeja ja painotuksia, josta ryhmät eivät ole yhtä mieltä. Onneksi!

Mitä tulee sopimuksen varsinaiseen sisältöön, nostaisin esiin pari asiaa.

  • Samoin kuin edellisissäkin valtuustosopimuksissa, nykyisessä puhutaan edunvalvonnasta, kilpailukyvystä, koulutuksesta ja osaamisesta, tekniikasta, jäsenpalveluista, innovaatiosta ja innovaatioympäristöstä, työstä ja työelämästä. Nämä ovat niitä avainsanoja, jotka kuvaavat TEKin pysyvää ydintoimintaa.
  • Peruskiviäkin silti kehitetään. Esimerkiksi nyt tavoitteena on viedä jäsenpalveluita yksilöllisemmälle tasolle, jopa ennakoiviksi. Tämä tarkoittaa jäseneen liittyvän datan hyödyntämistä hänen todennäköisen palvelutarpeensa aavistamiseksi. Mielenkiintoinen mutta vaativa kehityssuunta. TEKin jos jonkun ammattiliiton pitäisi onnistua tässä ensimmäisenä.
  • Kestävä kehitys ja kestävämmästä maailmasta puhuminen on valtuustosopimuksessa uutta. Aihe ei ole TEKille uusi, mutta sen paino on nyt paremmin näkyvissä. Valtuustosopimuksessa peräänkuulutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan tarttumista. Mielenkiinnolla odotan miten saadaan vietyä näitä asioita konkreettiselle tasolle.

Valtuusto myös valitsi uuden hallituksen. Sääntöjen mukaan hallituksen koostumuksen tulee “edustaa tasapuolisesti yhdistyksen jäsenkuntaa”. Käytännössä tämä toteutuu helpoiten jakamalla hallituspaikat suhteessa valtuustoryhmien kokoihin – siten myös valtuustovaalien tulokseen. Hallituksen 12 varsinaisesta jäsenestä 5 on edelliseen hallitukseen verrattuna uusia (41 %), puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie mukaanlukien. Varajäsenistä peräti 11 (92 %) on uusia.

Uusiksi menee tietysti vuosikohtainen toimintasuunnitelma, joka TEKillä on niinkuin muillakin yhdistyksillä. Hallitus ja toimisto alkaa nyt laatia sitä vuodelle 2021, ja se menee valtuuston hyväksyntään marraskuussa.

Piirtämässäni kuvassa on siis luottamuselimet uusittu 41-prosenttisesti, ja tärkeimmät ydintoimintaa ohjaavat dokumentit uusittu. 2018 toiminnanjohtajana aloittanut Jari Jokinenkin on siinä mielessä uudehko, että hän tekee toiminnanjohtajan roolissa ensimmäistä täyttä valtuustokauttaan. Joten tuleeko paljonkin muutosta? Ei, sikäli että TEKin olemassaolon perussyy ei järisyttävästi muutu. Kyllä, sikäli että maailma muuttuu, jäsenistön tarpeet muuttuvat, ja myös TEKin kehitys kehittyy.

Itse pääsin tämän artikkelin kuvaamassa maailmassa olemaan mukana valtuustosopimusneuvotteluissa, ja nyt katselen maailman menoa työskentelyään aloittelevan hallituksen riveistä. Vuosi on ollut käänteitä täynnä monella tasolla, ja TEKin valtuustokaudestakin tulee varmasti mielenkiintoinen!

Artikkeli on julkaistu ensi kertaa LinkedInissä 24.9.2020.

Lähteet

TEK 2013. TEKin strategia 2013–2020.

TEK 2020. Päätöksenteko. https://www.tek.fi/fi/tek/paatoksenteko. Viitattu 21.9.2020.

TEK 2020. Strategialuonnos. Esitetty valtuuston järjestäytymiskokouksessa 3.–4.9.2020.

TEKin valtuusto 2014. Uuden työn ja kilpailukyvyn valtuustosopimus 2014–2017.

TEKin valtuusto 2017. Jäsenlähtöinen ja vaikuttava TEK – valtuustosopimus 2017–2020.

TEKin valtuusto 2020. Parempi työelämä ja kestävämpi maailma – TEKin valtuustosopimus 2020–2023. https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/05886d51-54e3-4fa0-8038-78212484b840&filename=cmisattachments/06_tekin_valtuustosopimus_2020-2023.pdf

Tomperi, Heidi 2020. Nuoret ja politiikan aktiivit menestyivät tiukoissa vaaleissa. TEK Verkkolehti, julkaistu 7.4.2020. https://lehti.tek.fi/jarjesto/nuoret-ja-politiikan-aktiivit-menestyivat-tiukoissa-vaaleissa.